Strategia rynkowa i biznesowa w przedsiębiorstwach technologicznych


Technologia stanowi kluczowe narzędzie innowacyjności. Jednak czas jej pojawienia się w ofercie rynkowej oraz docelowa postać muszą odpowiadać oczekiwaniom jej odbiorców.