WISENT Sp. z o.o. w likwidacji

Gdańsk, Polska

KRS 0000420128

REGON 221640642


e-mail:    kontakt@wise-nt.com

telefon:    +48 885 947368 (+48 885 WISENT)