Słownik pojęć: Procesy, projekty, inżynieria systemów


System – według ISO/IEC 15288 – stanowi kombinacja współpracujących elementów zorganizowanych w celu osiągnięcia określonych celów. System stanowić może produkt lub dostarczane usługi a w jego skład wchodzi jeden lub kombinacja poniższych elementów składowych:

  • sprzęt,
  • oprogramowanie,
  • ludzie,
  • procesy/procedury.

Model cyklu życia – według ISO/IEC 15288 – to struktura procesów i czynności związanych z cyklem życia, która stanowi odniesienie dla komunikacji i rozumienia, w szczególności pomiędzy dostawcą/usługodawcą a klientem. Cykl życia danego systemu rozumiany jest tutaj, jako ewolucja w czasie tego systemu od koncepcji do wycofania z użycia.

Proces – według ISO 9000:2000 – stanowi zbiór powiązanych czynności, które przekształcają wejścia w wyjścia.

Projekt – według ISO 9000:2000 oraz PMBOK:2000 – to przedsięwzięcie z określonym terminem początku i końca, którego celem jest stworzenie nowego produktu lub usługi zgodnie z określonymi zasobami i wymaganiami.

Projekt systemowy – projekt, którego przedmiotem jest opracowanie i wytworzenie lub wdrożenie systemu.