WISENT Sp. z o.o.
  • Ocena projektów inwestycyjnych badawczych i rozwojowych.
  • Formułowanie zakresu, monitorowanie i ocena wyników prac badawczych i rozwojowych.
  • Planowanie i kierowanie projektami dotyczącymi rozwoju i wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.
  • Planowanie ścieżek rozwoju technologii i produktów.

Dlaczego my?

  • Mamy duże doświadczenie w planowaniu, ewaluacji i zarządzaniu projektami badawczymi, rozwojowymi i wdrożeniowymi.
  • Planujemy i kierujemy projektami rozwojowymi produktów łączących komponenty sprzętowe i programowe.
  • Oceniliśmy dziesiątki projektów inwestycyjnych dotyczących rozwoju nowych technologii i produktów oraz ich komercjalizacji.
  • Wykorzystujemy: metodyki zarządzania projektami PMI oraz PRINCE2, model poziomów gotowości technologii (TRL) oraz procesy inżynierii systemów, w tym zgodne z normą PN-ISO/IEC 15288.
  • Mamy doświadczenie we współpracy międzynarodowej, m.in. w zakresie projektów badawczych i rozwojowych oraz negocjacjach techniczno-handlowych.
  • Nasze przygotowanie i kompetencje są poparte wykształceniem technicznym i biznesowym oraz licznymi osiągnięciami zawodowymi.


Podstrony (2): About us Kontakt